ആറന്മുള കണ്ണാടി – ചരിത്രവും വിശേഷങ്ങളും.

aranmula kannadi buy

കേരളത്തിലെ ആറന്മുളയെന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിർമ്മിച്ചു വരുന്ന പ്രത്യേകതരം ലോഹ കണ്ണാടിയാണ് ആറന്മുളക്കണ്ണാടി. രസം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ കണ്ണാടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗ്ളാസിനു പകരം, പകരം പ്രത്യേക ലോഹക്കൂട്ടിൽ ആണ്‌ ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കുന്നത് .ഇതിന്റെ ഒരു വശം ഉരച്ചു മിനുക്കിയെടുത്താണ് പ്രതിഫലനം ലഭിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ മുൻപ്രതലമാണ്‌ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് . സാധാരണ സ്ഫടികക്കണ്ണാടികളിൽ പിൻപ്രതലമാണ്‌ പ്രതിഫലിക്കുക.അതിനാൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ പ്രതിഫലനമാണ് ആറന്മുളക്കടിയിൽ നമുക്ക്കാണാനാവുക.

ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഇരുനൂറോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ഭൂപ്രദേശ സൂചിക ബഹുമതി(Geographical Indication tag)ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് . കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇനത്തിലേയ്ക്ക് ആദ്യം എത്തിയത് ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. പിന്നീട് ആലപ്പുഴ കയറും, നവര അരിയും പാലക്കാടൻ മട്ടയും ഒക്കെ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു
ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ വരെ ആറന്മുളക്കണ്ണാടി സ്ഥാനംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ചരിത്രം

പുരാതനമായ ആറന്മുള ക്ഷേത്രവും,ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള വള്ളംകളിയും കാലങ്ങൾ കൊണ്ടേ പ്രശസ്തമാണ്,ഏതാണ്ട് നാല് ശതാബ്ദത്തോളം പഴക്കമുള്ള കരകൗശല വെദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണു് ലോഹനിർമ്മിതമായ ആറന്മുളക്കണ്ണാടി. ബി.സി.2000 – മാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലും, ബി.സി.3000-മാണ്ടിൽ ഗ്രീസിലും, പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളതും, ഇന്നേക്ക് 500 കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപ് പശ്ചിമ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്നതും,ഹാരപ്പ-മോഹഞ്ജ്ദാരോയിൽ നിന്നും 1922-ൽ കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതുമായ ലോഹക്കണ്ണാടികളുമായി ആറന്മുളകണ്ണാടിയ്ക്ക് സാദൃശ്യം ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ദൈവീക കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ലോഹകണ്ണാടികൾ സപാതസിന്ധുവിൽ നിലനിന്നിരുന്നതും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതുമാണ്‌. 4000-വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഈ ലോഹകണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണം നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ആറന്മുളയിൽ മാത്രമേയുള്ളു.

ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ഐതീഹ്യം

ചെമ്പും വെളുത്തീയവും ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുലോഹമായ ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണം ഏതാനും വിശ്വകർമ തറവാടുകളുടെ പാവന സ്വത്തായി ഇന്നും സൂക്ഷിച്ച് പോരുന്നു.ഈ ലോഹകണ്ണാടിയുടെ ഉത്ഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കഥകളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആറന്മുളക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെ ദിവസവുമുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പൂജാവിളക്കുകൾ,പൂജാപാത്രങ്ങൾ, ഓടുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ ശങ്കരൻ കോവിൽ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏതാനും വിശ്വകർമ കുടുംബങ്ങളെ ആറന്മുളയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി താമസസൗകര്യം അടക്കം എല്ലാ ആനുകൂല്യവും അവർക്കു നൽകി. കാലക്രമേണ ജോലിയിൽ അലസരായി തീർന്ന ഇവരിൽ രാജാവിനു നീരസം തോന്നുകയും , അവർക്കു നൽകിപ്പോന്നിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കിരീടം നിർമ്മിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‌ നൽകുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. കിരീടത്തിന്റെ അവസാന മിനുക്കു പണികൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്‌ പ്രതിഫലനശേഷിയുള്ളത് കാണപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്താലും തിരുവാറന്മുളയപ്പന്റെ കാരുണ്യത്താലും കണ്ണാടി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ലോഹകൂട്ടിന്റെ അനുപാതം കണ്ടുപിടിച്ചു. രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശാനുസരണം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്‌ ഉപഹാരമായി ഒരു കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കുങ്കുമ ചെപ്പിലായിരുന്നു കണ്ണാടി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് വാൽക്കണ്ണാടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിടാവുന്ന രീതിയിലും അതിനുശേഷം സ്റ്റാന്റുള്ള ഫ്രെയിമുകളിലും, പീഠത്തിലുള്ള ഫ്രയിമുകളിലും കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. എട്ടു പൂജാസാധനങ്ങളിൽ ഒന്നായി അഷ്ടമംഗല്യത്തിൽ വാൽക്കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണ രീതി

മറ്റ് ഓട്ടുരുപ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സമ്പ്രദായമാണു് ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെമ്പും,വെളുത്തീയവും ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുലോഹം പ്രത്യേകമായി കൂട്ടിയെടുത്ത് മണൽ കലരാത്ത പുഞ്ച മണ്ണും മേച്ചിൽ ഓടും പഴയ ചണചാക്കും ചേർത്ത് അരച്ചുണ്ടാക്കിയ കരുവിൽ ഉരുക്കിയൊഴിച്ച് ലോഹഫലകം ഉണ്ടാക്കുന്നു. തടി ഫ്രയിമുകളിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച് ലോഹ ഫലകം ചാക്കുകൊണ്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടി ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാന മിനുക്കുപണികൾ വെൽ വെറ്റ് പോലുള്ള മൃദുലമായ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിത്തളഫ്രയിമുകളിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു. രസം പൂശിയ ഗ്ലാസിന്റെ(ബൽജിയം ഗ്ലാസ്)പുറകിൽ നിന്നും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആറന്മുള കണ്ണാടിയിൽ വിഭ്രംശണമില്ലാത്ത യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു..വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽഒരു അൽഭുത കരകൗശല വസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്ന ആറന്മുളക്കണ്ണാടി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഉപഹാരമായും ഇന്ത്യക്കുള്ളിലും വിദേശങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനമേളകളിലെ പ്രധാന പ്രദർശന വസ്തുവായും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു.

ആറന്മുള കണ്ണാടി വാങ്ങുന്നതും വീടുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വളരെയേറെ ഐശ്വര്യ ദായകമാണ് എന്നതാണ് വിശ്വാസം. ആയതിനാൽ തന്നെ ഗൃഹപ്രവേശം, വിവാഹം, ജന്മദിനം, പ്രത്യക ആഷോഷ പരിപാടികൾ, വാർഷികങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളിൽ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുവാൻ ആളുകൾ ആറന്മുള കണ്ണാടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട പവിത്രവും പരിപാവനനവുമായ ഒരു വിശിഷ്ട വസ്തുവാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി.

What kind of mirror is aranmula kannadi ( aranmula mirror)?

The aranmula Kannadi ( Aranmula metal mirror) in raw form, before polishing. image : Wikipedia

When you hear Aranmula Mirror or Aranmula Kannadi, you will be pretty much know that it is a kind of mirror. And most of the people already heard that aranmula mirrors are not like ordinary mirrors. then what kind of mirrors they are? what are the special properties of aranmula mirror?

Let’s explain one by one. Aranmula Mirror ( aranmula kannadi) is a mirror, but not like our ordinary glass mirror. instead it is a metal mirror. means in glass mirrors, a layer of reflective substance pasted on one side of a transparent glass. but aranmula mirrors are not like that. it is a special metal combination and artisans are polishing it and making its surface highly reflective as the best mirror in the world. so the first difference is – Aranmula Kannadi ( Aranmula metal mirrors ) are METAL Mirrors which made up of a very special metal alloy – a secret metal combination known to the family members in a small village in kerala, India.

Second, if its metal mirror – is it like steel? the answer is No. it is a metal combination of bronze, copper, tin and a few more secret ingredients which help the metal mix to get highly reflective surface while polishing. so it is not as hard as steel. means if you hit it very hard, there is a chance that it will break – but not brittle and easily broken like glass.

To know more about the detailed process of aranmula kannadi making, read out post : https://aranmulakannadi.org/about/making/

Aranmula Metal Mirrors – The Rolls-Royce in Handicrafts

Aranmula Kannadi  ( aranmula metal mirrors) kerala india

Aranmula Metal Mirrors ( Aranmula Kannadi) are known as the Rolls-Royce in Handicrafts. Why? the amount of effort and customization in its making process, infact in each and every phase of its making it requires lot of skills, patience, attention and detailing to make a perfect aranmula metal mirror.

As you know Rolls-Royce is one of the most finest and expensive cars in the world, due to the making process. That is a car made by humans, not machines. Likewise each and every aranmula metal mirror( aranmula kannadi ) is making by humans, with utmost care attention from collecting a special kind of mud from the paddy fields of aranmula to the final polishing of the mirror to hand over to the customer.

Conceptually, Every aranmula metal mirrors are custom made, its making for a particular customer, and each aranmula mirrors are unique – You cant see any exact replicas in the entire world. though the models are same, there would be some kind of differences in its design detailing, which makes it a unique craft in the world.

People are buying Rolls-Royce because of two reasons, one is passion and other one is, it makes the owner proud, because it is not common, its very very special. likewise, aranmula metal mirrors are very rare and unique which makes the owner proud, and moreover its a symbol of good luck & prosperity. it is believed that keeping aranmula metal mirror in your home or business will bring good luck and prosperity there.

So if you are looking to buy something very special, unique and with historical importance and durable, a very special unique gift to someone, this is your perfect choice – The Great Aranmula Metal Mirror ( aranmula Kannadi). See the models at https://aranmulakannadi.net or mail us: aranmulamirror@gmail.com

How to Buy Authentic Aranmula Kannadi ( Aranmula Metal Mirror) ?

aranmula kannadi valkannadi

How to buy aranmula kannadi? that too authentic one? Many people are asking and searching for this, but it seems not getting any satisfactory answer. So let’s tell you how.

If you are visiting aranmula, you can directly come to our workshops and outlets there. there are atleast 15 outlets there, you can buy from any of them, but this may not be possible for most of the people, so read on…

You can buy aranmula kannadi ( aranmula metal mirror) from any authentic shops. means there are handicraft showrooms selling aranmula kannadi. but the problem is we can’t assure the authenticity of it, since we came to know that there are many replicas in the market. so make sure that you are buying authentic one with hologram sticker on backside of the mirror.

The best way is – Buy directly from us online – We are selling authentic and traditional aranmula kannadi directly from artisans via our online portal – https://aranmulakannadi.net . All the mirrors you are buying will include a hologram sticker for authenticity and 2 year warranty for mirrors, including coverage for any kind of damage while shipping. No other place you can get this assurance.

IMPORTANT : Don’t buy any cheap replicas from anywhere like in trade shows, antique outlets etc, because original aranmula kannadi ( aranmula metal mirrors) are not cheap. they are expensive and should come with proper authority and proof. Feel free to Ask your questions to : aranmulamirror@gmail.com

Which direction is best for placing aranmula kannadi?

As you know aranmula kannadi is very special and auspicious, which brings good luck & prosperity to the place where it kept, there are certain rules to place it in your home or business.

You can place aranmula kannadi anywhere where its clean and clutter free. you can place it in your drawing room, pooja room, bedroom, dining room but not in kitchen. But You should not place the aranmula kannadi facing the entrance of the bathroom / toilet.

many people are asking to which direction it should kept. Any direction is good, and east is ideal. Why this? because the mirror is reflecting light and gives positive energy. east is the direction where light comes ( as sun rises). so if your house / business have a facility to face it towards south, that is fine. and other directions are also fine.

Aranmula kannadi and Covid19 – Delayed Orders

The covid19 outbreak affected every sector in the world, and obviously it affected the production and shipping of aranmula mirrors too.

We are forced to shut down our aranmula mirror making workshops for more than a month, and the mirrors ordered by the customers were also got blocked due to the courier halted stopped their operations.

As you know the aranmula mirror making community is a very small and completely depending on the making of aranmula mirrors for the livelihood. We got seriously affected by the lockdown, and this is the second time we are facing such a challenge, the first one was the flood.

We got updates from the courier companies that, they are starting the shipping in coming days, and thus we will be able to send the orders to our customers as well.

we are committed to our customers to make and ship most beautiful aranmula mirrors in coming days, we strongly believe that the world will win over the covid19 and the better days are coming.

for any queries, please mail us to : aranmulamirror@gmail.com

Which aranmula mirror brings more prosperity?

There are many models of aranmula mirror ( aranmula kannadi). but which model brings you more prosperity and good luck?

Basically, the specialty of aranmula mirror is in its mirror itself. as you know this is a metal mirror, which is prepared in a very unique and custom way. so the divine power is in the mirror itself. the frames are to resemble auspicious things like goddess luxmy, ganesha, lotus flower, sun etc.

whichever mirror you buy, all of them have the power to reflect the prosperity and good luck. since it is mirror, if you buy bigger mirrors, more reflection and more good vibes would be there.

Aranmula Mirror Bulk order or corporate orders- How much time needed?

aranmula metal mirror bulk order

If you plan to give aranmula metal mirrors aka aranmula kannadi as a gift in your corporate function, you can order it in bulk with us. but remember ordering in bulk will take some time. because, each aranmula kannadi is made out of hand and that much human work is involved. so it requires some time.

We suggest for orders from 10-50 Nos of mirrors, we need at least 2-3 weeks of time to make it. and if the number goes up, we may need more time to make it. so if you are ordering in 2-3 days prior to the function may not work.

So if you have any such plans, please make the plans in advance and let us know. also finalize with the model you want. such preparations will make the entire process easy and you will get your precious gifts on time.

Aranmula kannadi will break?

As you know aranmula kannadi ( aranmula metal mirror ) is made out of metal, not out of glass, many people used to ask does it break?

aranmula metal mirror aranmula kannadi

You may get surprised to hear, Yes it will ! yes, the aranmula mirror can break – but not as the normal glass. if it fall from a big height, or hit with some massive or sharp objects, the mirror may break. even if it is made out of metal, the thickness of it is a few millimeters. also that is a secret metal combination of copper, led, zinc and many.

So you have to take care while dealing with the mirror. hearing it is made out of metal, if you throw or roughly handle it, there is a slight probability that it may get damaged.

But as we said, Unlike the ordinary glass mirrors, it won’t break that easily. so it will survive a normal fall, or hit in a moderate force. you have to take utmost care to handle aranmula mirror, since it’s so sacred, and rare. it believes that it can bring good luck and prosperity to the home or where it keeps.